อุตสาหกรรม ภาคบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพรรคเตลัง

พรรคเตลังบันทึก GSDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของรัฐ) ที่ 3.35 แสนล้านรูปีสำหรับปี 2555-2556

ราว-8พรรคเตลังบันทึก GSDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของรัฐ) ที่ 3,35,018 สิบล้านรูปีสำหรับปี 2555-2556 โดยได้แรงหนุนจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ตามรายงานที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอานธรประเทศในอดีต การเติบโตของ GSDP ต่อปีโดยเฉลี่ยของพรรคเตลัง ซึ่งกลายเป็นรัฐที่ 29 ของประเทศในวันนี้ ระหว่างปี 2547-2548 ถึง 2555-2556 อยู่ที่ 16.05%GDP ของรัฐเพิ่มขึ้น 13.26 ในปี 2555-2556 เป็น 3,35,018 สิบล้านรูปี จาก 2,95,767 สิบล้านรูปีในปี 2554-2555ในปี 2555-2556 ภาคบริการที่ 1.81 แสนล้านรูปีมีส่วนสนับสนุนร้อยละ 54 ให้กับ GSDP (ในราคาปัจจุบัน) ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ 28.8% ที่มากกว่า 96,000 สิบล้านรูปี และส่วนสนับสนุนของภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 17.2% ที่มากกว่า 57,000 สิบล้านรูปี เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าว

จากข้อมูลของทางการ 95 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากภาคบริการมาจากเมืองหลวงไฮเดอราบัดและพื้นที่โดยรอบ

รายงานระบุว่ารายได้ต่อหัวของพรรคเตลังคานาอยู่ที่ 24,409 รูปีในปี 2547-2548 เพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เป็น 83,020 รูปีในปี 2555-2556แม้จะมีความเฉื่อยบางอย่างในช่วงปี 2552-2553 แต่การเติบโตส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายในช่วงปี 2551-2552 ถึง 2555-2556

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ยกเว้นเขตไฮเดอราบาดและรังกา เรดดี จำนวนครัวเรือนที่ใช้ห้องส้วมแบบเปิดอยู่ที่ 58.6% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในรัฐ

ในขณะที่ไฮเดอราบาดมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ห้องน้ำแบบเปิดน้อยลงที่ 0.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ Mahabubnagar อยู่ที่ 71.1%รัฐที่ไม่มีที่ดินผืนนี้คาดว่าจะมีงบประมาณส่วนเกินเกือบ 4,000 ล้านรูปี แต่การขาดดุลพลังงานที่คงอยู่อาจทำให้รัฐบาลใหม่ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อไฟฟ้า เจ้าหน้าที่กล่าว

รัฐอานธรประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอาจเผชิญกับการขาดดุลที่ใดก็ได้ระหว่าง Rs 14,000 ถึง Rs 15,000 croreรัฐที่ไม่มีการแบ่งแยกได้แสดงส่วนเกิน 18,600 สิบล้านรูปีในงบประมาณครั้งล่าสุด เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม

พรรคเตลังมีเนื้อที่ 1,14,840 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการรู้หนังสือร้อยละ 66.46 มีประชากร 3.52 สิบล้านรูปี